Team Details

sootopolis cannonades

flag_Grecia

Greece

Participations

2

Debut Year:

2022

Best Results:

2022 Season 1                                                                                            2nd Division Champion 

Player List

PLAYERS NAMES

TWITTER

MP

MW

GW

GL

WIN RATE

1

SPC_Blade

Greg Makrikostas (M)
Blade

@gr_blade

8

5

11

8

58%

2

SPC_Laz

Lazaros Lazaropoulos (M)
Laz

@Laz0044

10

9

18

4

81%

3

SPC - Kosta

Kosta Daidimos
Koala-T Kosta

@KoalaT_Kosta

5

5

10

3

77%

4

SPC_Ventous

Christos Santas
Ventous

@christossantas

8

 

8

16

5

77%

5

SPC_Xeb

Ioannis Baziotis
Xeb41

@Xeb_41

6

 

3

7

6

53%

6

SPC_Desire

Pothitos Genikaliotis
Desire

@DesireVgc

4

 

3

7

5

58%

7

SPC_Dannoukos

Ioannis Papadopoulos
Dannoukos

@Dannoukos

4

 

3

6

3

66%

8

SPC_Salty

Orestis Andreadis
Saltydog45

@saltydogvgc

2

 

0

1

4

20%

9

SPC_Anagnoman

George Anagnostopoulos
Anagnoman

@anagnoman

8

 

6

13

7

65%

10

SPC_Romeru

Giannis Berikakis
Romeru

@playertwitter

4

 

2

5

4

55%

11

SPC_Liakos

Ilias Roufogalis
Liakos

@playertwitter

5

 

4

9

2

82%

12

SPC_KC7

Constantinos Christodoulou
KC7

@playertwitter

7

 

5

11

6

64%

PLAYERS NAMES

TWITTER

MP

MW

GW

GL

WIN RATE

1

SPC_Laz

Lazaros Lazaropoulos (C)
Laz

@Laz0044

10

5

12

13

48%

2

SPC_PasDer

Paschalis Dermentzis (C)
PasDer

@PasDerVGC

5

5

10

1

90%

3

SPC_MANTIS

Panagiotis Mantis
komantis

@komantis98

10

 

5

11

12

47%

4

SPC_KC7

Constantinos Christodoulou
KC7

@kc7vgc

5

 

1

2

9

18%

5

SPC_Liakos

Ilias Roufogalis
Liakos

@LiakosRfg

7

 

5

11

5

68%

6

SPC_Dannoukos

Ioannis Papadopoulos
Dannoukos

@Dannoukos

5

 

1

4

8

33%

7

SPC Amoxilin

Giannis Perifanos
Amoxilin

@AmoxilinVGC

7

3

6

8

42%

8

SPC_Kosta

Kosta Daidimos
Koala-T Kosta

@KoalaT_Kosta

3

1

3

4

42%

9

SPC_Anagnoman

George Anagnostopoulos
Anagnoman

@anagnoman

6

 

1

5

12

29%

10

00_Dummy

Dimitrios Kyriakidis
Dimitris

4

 

1

3

7

30%

11

SPC Tyfon

Dimitris Agathos
Tyfon

@itstyfon

2

 

1

2

3

40%

12

SPC ZenDragon

Vasilis Varsos
ZenDragon

@ZenDragon_

1

 

0

1

2

33%

OUT

SPC Appara

Spyros Stylianou
Appara

0

 

0

0

0

0%

        MP: Matches Played  –  MW: Matches Wins  –  GW: Games Won  –  GL: Games Lost  –  WR: Win Rate